Video/MPEG

Volicon Observer

Nyckelfärdig Digital Video loggning och monitorering 24/7. Sedan 2004 har Volicon levererat sina lösningar till en mängd bolag runt om i världen man närmar sig 10 000 kanaler. Lösningarna ger operatören många möjlighet dels inom monitorering av bildkvalitet dels inom arkivering av utsända program för senare analys.


Enensys ReFeree T2

Marknadens första kommersiella DVB-T2 analysator som även är bakåt kompatibel och hanterar DVB-T. Kopplas till en PC och analyserar allt från RF till Video signalen