OTDR/Optisk Pulsekometer

MTS-2000 OTDR

En kompakt OTDR som lånat användargränssnitt och mät moduler från MTS-4000 men som bara är ungefär hälften så stor och med ett klart lägre pris. Även om priset alltid är intressant är den stora fördelen med detta instrument att det är mindre en sina föregångare och kan hängas på magen för att få optimal flexibilitet vid användandet. Trots det lilla formatet har instrumentet en 5 tums display med mycket bra kontrast!


MTS-4000 OTDR

MTS-4000 är en mycket framgångsrik OTDR från Viavi som lämpar sig väl för dom flesta applikationer. Moduler för både LAN/FTTX applikationer och för Metro nät. Dessutom finns OSA och xDSL moduler att köpa till. Stor display, många funktioner för att underlätta handhavandet samt optioner för WLAN, IP, IPTV och VOIP i grundenheten. Fiber-inspektions probe kan anslutas till instrumentet för automatisk kotroll av renhet.