Fiber Inspektion

FiberChek Probe

Det nya fibermikroskopet från Viavi har en inbyggd touch display för snabb granskning av kontakten och kan sen göra utvärderingen enligt internationell standard. Mikroskopet kan lagra resultat i enheten och sedan anslutas med WiFi, BlueTooth eller USB till dator eller mobiltelefon. Dessutom har Viavi nu implementerat både Auto-center & Auto-focus båda väldigt snabba! Allt detta gör att kontakt inspektion nu kan göras på mycket kortare tid!.


HP3-60/80

HP3 är en display med inbyggd optisk nivåmeter, den går också att få med extra mikroskåp för att snabba upp inspektions processen.

Som extra tillbehör finns en anordning för att kunna jobba utan att hålla i enheten.


Digital Probe P5000i

Digital Inspektions probe med inbyggd utvärdering av konatktens status. Rent/smutsigt, repigt/sjaddat eller godkännt. Kan anslutas till många olika Viavi instrument till alla äldre inspektions diplayer samt till dator.